blog6-blendedlearning.JPGexternal image image.axd?picture=2011%2f4%2fBlendedlearning.jpg

1.Η μεικτή διδασκαλία συνδυάζει μεθόδους online διδασκαλίας και μεθόδους πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλίας. Ο στόχος της μεικτής διδασκαλίας είναι να παρέχει την πιο αποδοτική και αποτελεσματική εμπειρία διδακτικής καθοδήγησης (instruction) με το συνδυασμό των παραπάνω τρόπων.

2όροςμεικτή μάθηση (blended learning)χρησιμοποιείται για να περιγράψειμια λύσηπουσυνδυάζειπολλές διαφορετικέςμεθόδουςπαράδοσης των μαθημάτων,όπως λογισμικό συνεργασίας (collaboration software), μαθήματα αναρτημένα στον ιστό (Web), πρακτικές διαχείρισης της γνώσης (knowledge management practices). Η μεικτή μάθηση, επίσης,χρησιμοποιείται για να περιγράψειπρακτικές μάθησηςπου αναμιγνύουνδιάφορες βασισμένες σε γεγονότα (event driven) δραστηριότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται η πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία το live e-learning, ο αυτορυθμιζόμενος ρυθμός διδασκαλίας (self- paced learning) εκ μέρους του διδασκόμενου.

blended_learning.jpg