Ρήμα

συνεργάζομαι
  1. εργάζομαι μαζί με κάποιον συνώνυμα: συμπράττω, συνεργώ
  2. αναπτύσσω σχέση αμοιβαίας βοήθειας και υποστήριξης με άτομο ή σε οργανωμένο σύνολο, που έχει τους ίδιους ή όμοιους σκοπούς με εμένατα κράτη πρέπει να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση της βίας
  3. συμμετέχω σε ένα συλλογικό έργο, συνήθως πνευματικό ή καλλιτεχνικό, εκτελώντας ένα μέρος από τις εργασίες
  4. προσφέρω υπηρεσίες στον εχθρόστην Κατοχή συνεργάστηκε με τους Γερμανούς