Στο wiki μας θα συναντήσετε έννοιες αλλά και εργαλεία για τα οποία γίνεται πολύς λόγος τελευταία στον τομέα της εκπαίδευσης. Κύριος στόχος μας είναι να αποτελέσει πηγή πληροφοριών για τις έννοιες Web 2.0 και Εκπαίδευση 2.0 αλλά και ό,τι σχετίζεται με αυτές. Στα πλαίσια μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας, η οποία καλείται να αφομοιώσει τις νέες τεχνολογίες επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στην ανάδειξη της θετικής πλευράς των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

web2tree.jpg
  • Ο όρος Web 2.0 (Ιστός 2.0 ), χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού η οποία βασίζεται στην όλο και μεγαλύτερη δυνατότητα των χρηστών του Διαδικτύου να μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται online. Αυτή η νέα γενιά είναι μια δυναμική διαδικτυακή πλατφόρμα στη οποία μπορούν να αλληλεπιδρούν χρήστες. Εφαρμόζεται ευρύτατα στην Εκπαίδευση.

  • Ο όρος Εκπαίδευση 2.0 για να περιγράψει μια διαδικασία κατά την οποία η ιεραρχική λογική της μετάδοσης της γνώσης αναθεωρείται και ο δάσκαλος αλλάζει ρόλο. Γίνεται μέντορας και έχει την ευθύνη να διαμορφώσει διαδραστικά περιβάλλοντα που θα εμπνεύσουν τους μαθητές και θα τους εμπλέξουν στη διαδικασία της μάθησης.Στον ψηφιακό διασυνδεδεμένο κόσμο η γνώση παίρνει πιο έντονα τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής διαδικασίας και στηρίζεται περισσότερο στην κουλτούρα της συμμετοχής και του διαλόγου, του μοιράσματος, στη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης όπου οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αναζητούν και να θέτουν τα σημαντικά ερωτήματα. Κοινότητες χωρίς "σύνορα" που είναι ταυτόχρονα ψηφιακές και φυσικές.


p.jpg

Learning 2.0

Identity 2.0

Web 2.0 Applications

Κοινωνικά δίκτυα

Δεξιότητες στον 21ο αιώνα

ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Blended LearningΤα μέλη της ομάδας μας :

Μπάρλα Πηνελόπη, Δαλκαβούκη Αικατερίνη, Θυμή Αικατερίνη, Σώτηρα Μαρία


  • ΠΗΓΕΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ


http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2

http://el.wikipedia.org/

http://epapanis.blogspot.com/2011/02/blog-post_10.html

http://weblearning.psu.edu/blended-learning-initiative/what_is_blended_learning

http://en.wikipedia.org/wiki/Blended_learning

http://www.myidea.gr/post

http://www.tpe.gr/

http://jmokias.webnode.com/

http://e-mathisi2011.wikispaces.com/www.authorstream.com

http://www.zlatis.eu/2008/10/eq.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Myspace

http://el.wikipedia.org/wiki/

www.hau.gr

Ηλεκτρονικά λεξικά_

http://www.europalso-pavlakou.gr/inde

http://www.slideboom.com/presentations/2881

https://sites.google.com/site/enopotem/elektronika-lexika

http://blogs.sch.gr/annbouko

http://www.pragtravel.com/greek_dictionary/index.htm

http://leykada.physics.auth.gr/Library/diction.html

http://dictionary.in.gr/

http://www.komvos.edu.gr/

http://www.adslgr.com/links/showlink.php?l=164&catid=19

http://www.foreignword.com/LTools/DictSearch/Greek/dictsrch.htm

http://www.e-steki.gr/upgrade.htmlhttp://ischool.e-steki.gr/register.php

http://www.magenta.gr/index.php/%e-books.JPG
e-books.JPG
external image moz-screenshot-1.png